fbpx

Karel Rektořík

Karel REKTOŘÍK (nar. 1921)

V mládí aktivní boxer (!!) a v současném Česku bezesporu nejstarší žijící plavecký trenér začínal svoji trenérskou dráhu počátkem padesátých let minulého století v olomouc-kém Sokole při Palackého universitě. Opakované úspěchy olomouckých plavců na celore-publikových kláních oddílů bez zimních lázní, která se odehrávala každoročně v padesátce sokolského koupaliště, ho jednak uspokojovaly ale zároveň inspirovaly v hledání dalších cest jak olomoucké plavání dostat výš, na úroveň Prahy, Brna, Bratislavy, Piešťan. Vedle vlastní úspěšné práce u bazénu, kde mezi jeho tehdejší radosti patřili Jitka Knésková, Da-niela Suchá, Radka Běhalová, Laďa Bank, Ludva Kašpar, Pavel Suchánek, začal poňoukat místní zodpovědné bafuňáře k aktivitě v centrálních tělovýchovných a plaveckých orgánech a jeho neúnavná iniciativa nesla ovoce – na Hané vznikla jako jedna z prvních plavecká zá-kladna s profesionálním vedením, v roce 1965 byl otevřen krytý padesátimetrový bazén, po pražském Podolí druhý v českých zemích, plavecký svaz ustavil v Olomouci Tréninkové středisko mládeže, ministerstvo školství odnož vysokoškolského Střediska vrcholového spor-tu. Podmínky a pyramida jaksepatří.

Díky svým přátelům v zahraničí k nám začal pašovat metodické a trenérské materiály zejména z Austrálie a jejich velice zdařilé překlady (velký dík a čest dr.Bartůškové) samizda-tově rozšiřoval. Sám samozřejmě čerpal novátorské metody nejdřív a nejpilněji, znakařka Marta Juránková a vytrvalci Petr Bazger a Hanka Andreášová byly první reprezentační a re-kordmanské vlaštovky z jeho stáje. Víc jak deset let byl členem realizačního týmu reprezen-tace ČSSR ve funkci asistenta mužů, jeho spolehlivost byla pověstná.

Karlův průkopnický přístup byl nakažlivý i mezi dalšími olomouckými trenéry a jejich svěřenci se začali prosazovat zpočátku v juniorské kategorii – prsařka Pepy Zavadila Lenka Krbečková vybojovala zlato a bronz na DRUŽBĚ 1985, posléze i mezi dospělými – Bazgerův odchovanec sprinter Petr Kladiva reprezentoval ČR na olympiádě v Soulu 1988, motýlkářka

Marcela Kubalčíková v době studia na Palackého universitě startovala na několika ME a Svě-tových universiádách, dodnes (2013) drží rekord ČR na 200motýlek.

Bernard KOČAŘ (nar. 1937 zemř. 2011)

Bernard KOČAŘ (nar. 1937 zemř. 2011)

Je neodmyslitelně spjat s Velkou cena Brna jako houževnatý organizátor a neúnavný brněnský patriot, v posledních nejméně dvaceti ročnících jako její faktický ředitel, i když formálně uváděn až v posledních letech.

Absolvent brněnské konzervatoře přes nelibost rodičů (otec vyhlášený učitel zpěvu, matka divadelní garderobiérka) pověsil lesní roh na hřebík a počátkem šedesátých let minu-lého století se přidal k trenérské ekipě (Hübel, Kristen, Řebíčková-Helešicová, Kocourek, Vaněk, Klímová, Šanda), která pod vedením prof. Oty Záboje psala pěknou řádku roků his-torii brněnského plavání. Získával první trenérské zkušenosti a díky poctivému přístupu a pracovitosti – nejednou přecházející v až cholerický zápal – i zasloužené úspěchy. Význam-nou měrou se zasloužil o vznik střediska vrcholového sportu MV v Brně, šéftrenérem jeho plaveckého oddílu byl téměř tři desítky let, u kormidla československé mužské plavecké re-prezentace stál víc jak tři olympijské cykly.

Jeho rukama prošlo několik generací brněnských plavců i základní vojenskou službu sloužících přespolních borců, československých rekordmanů a reprezentantů. Namátkou li-bereckým Řezníčkem, šternberským Vyjídákem a košickým Andrejem Fabišíkem počínaje, přes domácí odchovance a odchovankyně Tomáše Srkalu, Luboše Chalupu, Libora Jašku, Hanku Raclovou, Renatu Smejkalovou a Lenku Markovou až nejlepšími a nejúspěšnějšími – Lubošem Špišákem, Vildou Jirůškem, Jarmilem Proňkem, Petrem Kladivou, Liborem Pohun-kem a Milošem Lukáškem – konče.

Za přínos brněnskému sportovnímu hnutí přijal z rukou primátora v roce 2007 cenu “Fair Play”.

Jiří VOGNÁREK (nar. 1923 zemř. 2012)

Jiří VOGNÁREK (nar. 1923 zemř. 2012)

Druhým novicem roku 2011 naší virtuální síně slávy Velké ceny Brna je Jirka Vognárek, který bohužel ze zdravotních důvodů má svoji první absenci. Před několika dny sfoukl osmaosmdesátou svíčku na narozeninovém dortu, ale funkcionářskou legendou se stal už dávno.

Civilním povoláním laborant ve zdravotnických službách věnoval celý život veškerý svůj volný čas plavání, ať už jako statistik, funkcionář kraje, města, oddílu, ale zejména jako rozhodčí. Bafuňář srdcem a duší! Asi těžko by někdo dokázal vyšťourat plavecké zá-vody v jihomoravském regionu v posledních padesáti letech na kterých by Vognárkovo příjmení mezi rozhodcovským sborem chybělo. Jeho smysl pro povinnost, puntičkářská důslednost a estékářská preciznost byly příkladné.

Pověstné bylo jeho neúnavné opravování przněné češtiny, nejproslulejším výrokem se stalo jeho úpěnlivé “Pátým pádem voláme!” Tedy ne pane Verner, ale pane Vernere!, né pane Gott, ale pane Gotte!

Že jeho jméno k historii Velké ceny neodmyslitelně patří a k historii plavání vůbec svědčí právě jeho zařazení k těm, na které budeme rádi a s úctou vzpomínat.

Pavel HÜBEL (nar. 1931)

Pavel HÜBEL (nar. 1931)

Letošní svěží osmdesátník začal svoji trenérskou kariéru v čtyřiapadesátém roce minulého století v tehdejším železničářském sportovním klubu, největších úspěchů se svými svěřenci dosáhl v šedesátých a sedmdesátých letech a jména jako Božka Olšerová, bratři Oplatkové, Jura Nejezchleb, Nora Zaorálková, Eva Schmidtová, Standa Pešl a další zdobila v těch letech československé rekordní listiny zejména na prsařských tratích.

„Onkl“ jak se mu tenkrát přezdívalo, byl pověstný mimořádným důrazem na pla-veckou techniku, bez jakýchkoliv technických vymožeností spoléhal jen na svoje oči a od-had citu pro vodu a jeho svěřenci se výrazně stylově odlišovali od ostatních soupeřů. Řa-du let byli prsařští reprezentanti Československa právě z jeho líhně, na plaveckých sou-středěních prošla jeho vedením většina československých prsařů a prsařek, do Brna posí-lali svoje závodníky “na učenou” trenéři z celé republiky, .

Ale prvotřídním zbožím nebyli jen prsaři, v kraulových disciplínách byl pojmem re-kordman a reprezentant Roman Mikula původem z Ostravy, ve výraznou osobnost polo-hovkářských tratí vyrostl pod vedením Pavla Hübla strakonický Petr Kollros.

Po odchodu do důchodu pomáhal ještě řadu let na sportovní škole na Botanické, jeho zkušeností využívali i ostatní plavečtí trenéři a vynachválit si ho jako precizního a spolehlivého kolegu nemohl zejména vedoucí plavců Pepa Nalezený.

Síň slávy VC Brna

Síň slávy

Když jsme se po skončení jubilejní čtyřicáté Velké ceny ohlíželi do minulosti a přemýšleli čím vylepšit a co nového zařadit napadlo kohosi suchý výčet výsledků, počtu účastníků a překonaných rekordů doplnit prozaickým sentimentem, podívat se za kulisy a poodhalit jména trenérů, rozhodčích a funkcionářů, příp. dalších osobností, kteří byli nějakým způsobem spjati s historií největšího domácího plaveckého podniku. Bez nichž by se leckterý ročník možná ani neuskutečnil nebo by sláva a lesk byly mnohem skromnější.

Tak od roku 2009 existuje virtuální Síň slávy Velké ceny Brna v plavání, kam každoročně přibývají dvě nová jména, přičemž se zdaleka neomezujeme jejich brněnskou adresou. V dnešní uspěchané době se tak snažíme projevit základní slušnost a na ty, kteří našemu plavání prošlapávali cestičku v minulosti a jejichž práce vážíme nenechat zapomenout.

Do Síně slávy byli uvedeni:

 


 

2019

2018

Passerová

2017

 Strnad  Nalezený

2016

 Srb  Přibyl

2015

 Čamborová  Špitálník

2014

 Passer  Urban

2013

 Hlavatý  Král

2012

   prof. PhDr. Jaroslav Motyčka, DrSc.    Mgr. Ivana Felgrová

2011

   Pavel Hübel     Jiří Vognárek 

2010

   Bernard Kočař    Karel Rektořík

2009

 
 Ladislav Chajda    Milena Zachová

 

50.ROČNÍK VELKÉ CENY MĚSTA BRNA V PLAVÁNÍ

V každé dobré rodině jsou narozeniny důvodem k oslavě. Při 50. narozeninách má již člověk kus života za sebou. Je plný sil a zkušeností. Mladickou nerozvážnost střídá klid a důstojnost. Zrovna tak prožíváme my jako pořadatelé 50. výročí našich závodů.

Velká cena města Brna v plavání se může hrdě ohlížet zpět. Podařilo se vytvořit tradici závodu, jehož význam je v rámci České republiky a v rámci českého plavání pojmem.

Přes několikeré střídání místa závodů, při výměně generací na pořadatelských pozicích, udržel si a stále má tento závod známu nejvyšší kvality. Plavat ve finále na Velké ceně Brna bývá často složitější než na Mistrovství republiky. Dařilo se nám každoročně představit plavecké i široké veřejnosti některé elitní světové plavce, mezi kterými nechyběli finalisti a medailisti z Mistrovství Evropy, Mistrovství světa či dokonce z Olympijských her.

Považujeme Velkou cenu Brna za výstavní skříň nejen brněnského plavání, ale i toho českého a kvalita tohoto mezinárodního závodu má pozitivní zvuk v mnoha koutech Evropy. Pod heslem „50 je jen začátek“ jsme se již v minulém roce rozhodli pro přesun z „pětadvacítky“ z Lesné na Plavecký stadion za Lužánkami. Padesátý ročník VC Brna patří na padesátku!

Bazén Za Lužánkami jsme se rozhodli přepůlit umělou stěnou a závody se tak uskuteční klasicky na 25-ti metrovém bazénu. „Staronové“ místo (několik ročníků VC Brna se konalo na Lužánkách v 50 metrovém bazénu) poskytne nejen nám, ale především plavcům prostor v bazénu (8 drah), ale i možnost vyplavání. Velká tribuna s kapacitou 1200 míst a obří LED tabule už jsou jen dalšími pěknými kousky do mozaiky tohoto jubilejního 50. ročníku Velké ceny Brna v plavání 2018.

Jako již tradičně i tento ročník bude součástí Českého poháru v plavání ARENA Cupu – 5. kolo. Tento závod bude také pro české plavce jediným nominačním závodem na Mistrovství světa v krátkém bazénu, které se koná v čínském městě Hangzhou.

Vážení sportovní přátelé, budeme se těšit na setkání s Vámi v Brně. Na novém místě a v nový termín, ale stále na tradičním mezinárodním závodu Velká cena města Brna 2018. Přejeme Vám i Vašim závodníkům dobré výkony, hodně osobních rekordů a pohodový pobyt v Brně.

 

Mgr. Zdeněk Tobiáš

ředitel Velké ceny Brna v plavání

50. ROČNÍK VELKÉ CENY MĚSTA BRNA V PLAVÁNÍ Český pohár v plavání – ARENA Cup

 

POŘADATEL:     KPSP Kometa Brno

DATUM:             20. – 21. října 2018

MÍSTO:               Městský plavecký stadion Lužánky, Sportovní 486/4, Brno-město

PŘIHLÁŠKY:       Nejpozději do 9. 10. 2018 pouze On-line systémem ČSPS. Slovenské oddíly podávají přihlášky v Lenexu na email: vcbrna@kometaplavani.cz. V přihlášce uveďte nejlepší výkon v roce 2018. Pořadatel si vyhrazuje právo přijmout přihlášky odpovídající výkonnosti a upravit počet rozplaveb.

Disciplíny 1500VZ muži a 800VZ ženy, kromě nejrychlejší rozplavby, poplavou 2 závodníci na jedné dráze.

ODHLÁŠKY:       do 18. 10. 2018 na email vcbrna@kometaplavani.cz. Odhlášky po termínu je vysílající oddíl povinen uhradit.

ODHLÁŠKA Z FINÁLE: Odhláška z finále je zpoplatněna částkou 200Kč!!!

STARTOVNÉ:     80 Kč za start v jedné disciplíně při prezentaci od 7.15 hod.

CENY:                  Vítěz v individuálním závodě získá odměnu 1 000 Kč, na 2. místě 600 Kč a 3. místě 400 Kč. Dle bodového                                          ohodnocení za nejlepší výkon v kategoriích muži a ženy obdrží tito závodníci á 15 000 Kč.

Vyplacení částky je podmíněno přítomností závodníka při vyhlašování nejhodnotnějšího výkonu závodu.

Překonání individuálního rekordu VC BRNA bude odměněno částkou 5 000 Kč.

Zvláštní ceny budou vypsány na 4x50m polohová štafeta mix.

UBYTOVÁNÍ:     Hotel Bobycentrum (omezená kapacita) tel.: +420 533 555 932, email: hotel@hotelbobycentrum.cz

BAZÉN:               Krytý – 25 metrů, 8 drah, minimální hloubka 180 cm, časomíra OMEGA

 

PROGRAM:

SOBOTA  20. 10. 2018 9.00 SOBOTA 20. 10. 2018 17.00
(rozplavání 08.00 – 08.50) (rozplavání 16.00 – 16.50)
ROZPLAVBY FINÁLE
1. 200m volný způsob muži 1a 200m volný způsob muži
2. 200m volný způsob ženy 2a 200m volný způsob ženy
3. 50m prsa muži 3a 50m prsa muži
4. 50m prsa ženy 4a 50m prsa ženy
5. 200m znak muži 5a 200m znak muži
6. 200m znak ženy 6a 200m znak ženy
7. 50m motýlek muži 7a 50m motýlek muži
8. 50m motýlek ženy 8a 50m motýlek ženy
9. 200m prsa muži 9a 200m prsa muži
10. 200m prsa ženy 10a 200m prsa ženy
11. 50m znak muži 11a 50m znak muži
12. 50m znak ženy 12a 50m znak ženy
13. 200m motýlek muži 13a 200m motýlek muži
14. 200m motýlek ženy 14a 200m motýlek ženy
15. 50m volný způsob muži 15a 50m volný způsob muži
16. 50m volný způsob ženy 16a 50m volný způsob ženy
17. 200m polohový závod muži 17a 200m polohový závod muži
18. 200m polohový závod ženy 18a 200m polohový závod ženy
19. 1500m volný způsob muži 19a 1500m vol.zp. nejrychlejší rozplavba muži
20. 800m volný způsob ženy 20a 800m vol.zp. nejrychlejší rozplavba ženy
     

 

NEDĚLE 21. 10. 2018 09.00 NEDĚLE 21. 10. 2018 17.00
(rozplavání 08.00 – 08.50) (rozplavání 16.00 – 16.50)
ROZPLAVBY FINÁLE
21. 400m polohový závod muži 21a 400m polohový závod muži
22. 400m polohový závod ženy 22a 400m polohový závod ženy
23. 100m motýlek muži 23a 100m motýlek muži
24. 100m motýlek ženy 24a 100m motýlek ženy
25. 100m prsa muži 25a 100m prsa muži
26. 100m prsa ženy 26a 100m prsa ženy
27. 100m znak muži 27a 100m znak muži
28. 100m znak ženy 28a 100m znak ženy
29. 100m volný způsob muži 29a 100m volný způsob muži
30. 100m volný způsob ženy 30a 100m volný způsob ženy
31. 100m polohový závod muži 31a 100m polohový závod muži
32. 100m polohový závod ženy 32a 100m polohový závod ženy
33. 400m volný způsob muži 33a 400m volný způsob muži
34. 400m volný způsob ženy 34a 400m volný způsob ženy
35a 4x50m polohová štafeta mix

 

 

 

 

HLAVNÍ ZÁVODY:

200m volný způsob muži a ženy se plave jako hlavní závod VC Brna – Memoriál Bernarda Kočaře

200m motýlek muži se plave jako Memoriál profesora Otakara Záboje

100m polohový závod muži se plave jako Memoriál docenta MUDr. Jiřího Rouše

 

 

 

 

 

REKORDY VELKÉ CENY BRNA V PLAVÁNÍ

MUŽI/MEN  
50m znak – back GODSOE Eugene 0:23.50 2014
100m znak – back GODSOE EUGENE 0:51.00 2014
200m znak – back SVOBODA Květoslav 1:52.67 2009
50m prsa – breast BARTUNĚK Petr 0:27.10 2013
100m prsa – breast BARTUNĚK Petr 0:59.07 2009
200m prsa – breast VERRASZTO David 2:08.03 2014
50m motýlek – fly ŠEFL Jan 0:23.52 2014
100m motýlek – fly RUBÁČEK Michal 0:50.89 2009
200m motýlek – fly VERRASZTO David 1:55.22 2014
50m volný způsob – free LOBANOVSKIJ Maxim 0:22.03 2015
100m volný způsob – free VERNER Martin 0:47.82 2009
200m volný způsob – free SVOBODA Květoslav 1:44.19 2009
400m volný způsob – free MICKA JAN 3:44.83 2013
1500m volný způsob – free MICKA Jan 14:38.25 2015
100m polohový závod – IM JUKIČ Dinko 0:53.77 2014
200m polohový závod – IM OSINA Marek 1:58.61 2016
400m polohový závod – IM VERRASZTO David 4:05.72 2014
4x50m volný způsob – free KOMETA Brno 1:31.08 2014
4X50m polohový závod – IM KOMETA Brno 1:39.90 2011
 

ŽENY/WOMEN

50m znak – back BAUMRTOVÁ Simona 0:26.83 2012
100m znak – back BAUMRTOVÁ Simona 0:57.38 2014
200m znak – back BAUMRTOVÁ Simona 2:03.42 2014
50m prsa – breast CHOCOVÁ Petra 0:30.43 2012
100m prsa – breast CHOCOVÁ Petra 1:06.09 2012
200m prsa – breast PODMANÍKOVÁ Andra 2:23.71 2016
50m motýlek – fly NADARJAH Fabiene 0:26.03 2009
100m motýlek – fly LISTOPADOVÁ Katarina 0:58.05 2014
200m motýlek – fly JAKABOS Zsuzsanna 2:08.20 2015
50m volný způsob – free JAKABOS Zsuzsanna 0:24.85 2015
100m volný způsob – free JAKABOS Zsuzsanna 0:52.89 2016
200m volný způsob – free JAKABOS Zsuzsanna 1:55.09 2016
400m volný způsob – free ZÁVADOVÁ Barbora 4:08.41 2011
800m volný způsob – free ELHENICKÁ Martina 8:29.40 2017
100m polohový závod – IM JAKABOS Zsuzsanna 0:59.58 2016
200m polohový závod – IM BAUMRTOVÁ Simona 2:08.97 2015
400m polohový závod – IM ZÁVADOVÁ Barbora 4:30.75 2011
4x50m volný způsob – free WKS Wroclav 1:43.12 2012
4x50m polohový závod – IM WKS Wroclav 1:53.20 2013
 

MIX

4x50m polohový závod – IM Györi Úszó SE 01:46,64 2016

jarní příměstský tábor brno