fbpx

Povinně zveřejňované informace

 

Stanovy Klubu plaveckých sportů Policie Kometa Brno (KPSP Kometa Brno – KomBr)

Deklarace Klubu plaveckých sportů Policie Kometa Brno (KPSP Kometa Brno – KomBr)

Souhlas člena se zpracováním osobních údajů (GDPR)

Souhlas člena se zpracováním osobních údajů (GDPR) – zákonným zástupce

 

Povinně zveřejňované informace dle jednotlivých roků (Přijaté dotace, Dokumenty z VH)

Zde naleznete výroční zprávy, pozvánky na Valné hromady KPSP Kometa Brno, Usnesení Valných hromad, Rozvahy, Výkazy zisků a ztrát a přijaté dotace (činnost klubu je podpořena dotačními programy Statutárního města Brno, Jihomoravským krajem, Českým svazem plaveckých sportů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023