fbpx

O nás

Klub plaveckých sportů Policie vzniká k datu 1.1.1991 a je přímým nástupcem Rudá Hvězda BrnoKPSP Kometa Brno (KomBr) vystupuje jako právní subjekt vůči ČSPS, MMB ap. s členskou základnou především výkonnostních a hlavně vrcholových plavců a na základě smluvních vztahů zastupuje také SKP Kometa Brno. Pod hlavičkou našeho klubu se připravují sportovci v bazénovém plavání, dálkovém plavání, synchronizovaném plavání a ve vodním póle. Náš klub těsně spolupracuje s vrcholovým střediskem Olymp CSMV (dříve Odbor sportu ministerstva vnitra – vrcholový sport) a také se Sportovním gymnáziem Ludvíka Daňka a se Základní školou Arménská.  Klub vydává pravidelně od roku 1996 ročenku, kde informuje nejen své členy o každoroční činnosti. Podrobnou historii klubu, historické úspěchy a další zajímavosti najdete samozřejmě na našich internetových stránkách.

 

Posilněte náš tým v největším klubu plaveckých sportů v Brně a ČR

KARIÉRA

Činnost klubu KPSP Kometa Brno je podpořena dotačními programy Statutárního města Brno, Jihomoravským krajem, Českým svazem plaveckých sportů, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

DOTACE (povinně zveřejňované informace)

 

ROČENKY KPSP A SKP KOMETA BRNO  (detailně popsána činnost našeho klubu za jednotlivé období)

 


 

1996

2002

2008

2014

1997

2003

2009

2015

1998

2004

2010

2016

1999

2005

2011

2017

2000

2006

2012

2018

2001

2007

2013

2019