fbpx

 

Adresa klubu

 

KPSP Kometa Brno z.s.
Sportovní 486/4, 602 00 Brno
tel.: +420 541 247 731
IČO: 44992432
č. ú.: 1345418319/0800
plavani@kometaplavani.cz
   

Vedení klubu

  Bc. Jiří Vlček BA
předseda klubu
predseda@kometaplavani.cz
    Mgr. Radek Vostrejž
místopředseda klubu
mistopredseda@kometaplavani.cz
  Ing. Lenka Dřínovská
člen VV
    Tomáš Doubrava
člen VV
  Mgr. Petr Vodák
člen VV
    Mgr. Michaela Sychrová
člen VV
  Mgr. Josef Horký
člen VV
     
 

Kontrolní komise

  Ing. Michael Bӧhm
předseda KK
    Ing. Václav Šulc
člen KK
  Jakub Říha 
člen KK
     
       

Další kontakty

  Kurzy plavání, příměstské tábory
Kateřina Hašková
haskova@kometaplavani.cz
+420 777 645 517
    Kurzy plavání, příměstské tábory
Petr Hašek
zakladni.plavani@kometabrno.cz
+420 776 799 220
       
  Synchronizované plavání
Ing. Marta Drochytková
synchro@kometaplavani.cz
    Vodní pólo
Radomír Jaška
vodnipolo@kometaplavani.cz
       
  Dálkové plavání
Ing. Petr Bukal
petrbukal@volny.cz
    Tisková mluvčí, PR, reklama
Luisa Divišová
mluvci@kometaplavani.cz

jarní příměstský tábor brno