fbpx

Ceník plavecký kurzů

Školní rok 2023/24

Naše nové www stránky najdete na PLAVANIKOMETA.CZ

Neplavci, začátečníci, kondiční

Název

Pololetí

Celý rok

1x týdně 

4.200 Kč

  7.900 Kč

1x týdně + rodiče

5.200 Kč

  9.700 Kč

2x týdně

7.900 Kč

14.800 Kč

3x týdně

9.300 Kč

16.600 Kč

1 zkušební hodina* (bude odečtena při nástupu do kurzu)

   200 Kč

Vířivka - rodiče s dětmi

    --- Kč

Závodníci

Název

Pololetí

Závodníci A

5.500 Kč

Závodníci B

5.500 Kč

Závodníci C

5.500 Kč

Platbu je možné uplatnit u zdravotních pojišťoven (poskytují příspěvek)! 

Potvrzení pro pojišťovnu vydávám přímo na bazéně. 

* Cena na 1 zkušební hodinu je pouze pro úplně nové 3 až 5 leté děti! Můžete zaplatit 1 až 3 lekce.

Platební podmínky

(neplatí pro závodníky)

Číslo účtu: 8822184028

Banka: 5500

VS: 256

SS: (1 – 26 … dle kurzu)

Informace o placení a přihláškách

Závodníci A, B a C

Informace ohledně přihlášek do závodních družstev: Juraj Šiškasiska@kometaplavani.cz

 

Placení a přihlášky všichni:

  • Přihlásit dítě můžete přes on-line přihlášku
  • Jako SS uveďte číslo kurzu (1 až 26)
  • Při úhradě bankou do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte
  • Termín úhrady kurzů na II. pololetí je nejpozději do 20. ledna 2023 (do tohoto data musí být peníze na účtu)
  • Při vyplňování přihlášky uveďte předpokládaný termín Vaší úhrady za objednaný kurz
  • Na 1. plavání musí přijít jeden zákonný zástupce dítěte
  • Kurzy začínají 1. února 2023. Od 1. do 2. února v kavárně u vchodu budu rozdávat průkazky
  • Vezměte s sebou potvrzení o zaplacení

Stornovací podmínky

V případě nepřítomnosti platbu nevracíme, nejsou možné ani náhrady. Pokud bude vaše dítě nemocné dlouhodobě (alespoň 3 měsíce) je storno poplatek 200 Kč (platbu je též možno převést na další pololetí nebo příměstský tábor). Je potřeba přiložit oskenované potvrzení od lékaře a potvrzení o platbě, vyplnit údaje (vzor dole) a vše poslat na e-mail: plakaha@seznam.cz

kurz (bazén): ……………………………

jméno a příjmení: ………………………………………………………

placeno: datum ………………..            částka ………………….

odhlášeno: důvod ………………………………………………………………………………………… datum…………………

konto ze kterého byla platba odeslána:…………………………………………………

zdravotní pojišťovna (pokud jste žádali o příspěvek): …………………………………………………………………………..

Plavání Katka, Všechna práva vyhrazena, 2021