fbpx

Ceník plavecký kurzů

Školní rok 2023/24

Vážení rodiče, vzhledem k tíživé ekonomické situaci je pravděpodobné, že v příštím pololetí budeme nuceni zvednout cenu kurzů. Pokud zaplatíte na celý rok, tak vám cena zůstane beze změn.

Neplavci, začátečníci, kondiční

Název

Pololetí

Celý rok

1x týdně 

4.200 Kč

  7.900 Kč

1x týdně + rodiče

5.200 Kč

  9.700 Kč

2x týdně

7.900 Kč

14.800 Kč

3x týdně

9.300 Kč

16.600 Kč

1 zkušební hodina* (bude odečtena při nástupu do kurzu)

   200 Kč

Vířivka - rodiče s dětmi

    --- Kč

Závodníci

Název

Pololetí

Závodníci A

5.500 Kč

Závodníci B

5.500 Kč

Závodníci C

5.500 Kč

Platbu je možné uplatnit u zdravotních pojišťoven (poskytují příspěvek)! 

Potvrzení pro pojišťovnu vydávám přímo na bazéně. 

* Cena na 1 zkušební hodinu je pouze pro úplně nové 3 až 5 leté děti! Můžete zaplatit 1 až 3 lekce.

Platební podmínky

(neplatí pro závodníky)

Číslo účtu: 8822184028

Banka: 5500

VS: 256

SS: (1 – 26 … dle kurzu)

Informace o placení a přihláškách

Závodníci A, B a C

Informace ohledně přihlášek do závodních družstev: Juraj Šiškasiska@kometaplavani.cz

 

Placení a přihlášky všichni:

  • Přihlásit dítě můžete přes on-line přihlášku
  • Jako SS uveďte číslo kurzu (1 až 26)
  • Při úhradě bankou do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte
  • Termín úhrady kurzů na II. pololetí je nejpozději do 20. ledna 2023 (do tohoto data musí být peníze na účtu)
  • Při vyplňování přihlášky uveďte předpokládaný termín Vaší úhrady za objednaný kurz
  • Na 1. plavání musí přijít jeden zákonný zástupce dítěte
  • Kurzy začínají 1. února 2023. Od 1. do 2. února v kavárně u vchodu budu rozdávat průkazky
  • Vezměte s sebou potvrzení o zaplacení

Stornovací podmínky

V případě nepřítomnosti platbu nevracíme, nejsou možné ani náhrady. Pokud bude vaše dítě nemocné dlouhodobě (alespoň 3 měsíce) je storno poplatek 200 Kč (platbu je též možno převést na další pololetí nebo příměstský tábor). Je potřeba přiložit oskenované potvrzení od lékaře a potvrzení o platbě, vyplnit údaje (vzor dole) a vše poslat na e-mail: plakaha@seznam.cz

kurz (bazén): ……………………………

jméno a příjmení: ………………………………………………………

placeno: datum ………………..            částka ………………….

odhlášeno: důvod ………………………………………………………………………………………… datum…………………

konto ze kterého byla platba odeslána:…………………………………………………

zdravotní pojišťovna (pokud jste žádali o příspěvek): …………………………………………………………………………..

Plavání Katka, Všechna práva vyhrazena, 2021