Mgr. Zdeněk Tobiáš
předseda klubu

predseda@kometaplavani.cz

   

Jiří Vlček
místopředseda

mistopredseda@kometaplavani.cz

         
 

Ing. Marta Drochytková
člen

plavani@kometaplavani.cz

synchro@kometaplavani.cz

    Mgr. Roman Havrlant
člen
         
 

Kateřina Hašková
člen

haskova@kometaplavani.cz

   

Radomír Jaška
člen

vodnipolo@kometaplavani.cz

         
  Mgr. Josef Horký
člen
 

Kontrolní komise:

Mgr. Martin Verner

Ing. Petr Bukal

Tomáš Doubrava

jarní příměstský tábor brno