fbpx

Povinně zveřejňované informace 2023

 

Výroční zpráva za rok 2022

Pozvánka na Valnou hromadu KPSP Kometa Brno

Usnesení Valné hromady 2023

Rozvaha za rok 2022

Výkaz zisku a ztrát za rok 2022

Přijaté dotace v roce 2023

 

 
 

 

 

 

Městská část Královo Pole

 
Městská část Brno-sever