fbpx

Povinně zveřejňované informace 2023

 

Výroční zpráva za rok 2022

Pozvánka na Valnou hromadu KPSP Kometa Brno

Usnesení Valné hromady 2023

Rozvaha za rok 2022

Výkaz zisku a ztrát za rok 2022

Přijaté dotace v roce 2023

 

Vrcholový sport – individuální sport

1 652 000 Kč

Vrcholový sport – kolektivní sport

265 000 Kč

Městská část Brno-sever

Brněnský tučňáček 2023

5 000 Kč

 

Volnočasové aktivity dětí a mládeže – Letní příměstský tábor 

22 000 Kč

 

Volnočasové aktivity dětí a mládeže – Rozplavejme Brno

21 000 Kč