fbpx

 

Úhrada neinvestičních výdajů spojených s celoroční přípravou a účastí na soutěžích vrcholových sportovců v plaveckých sportech, vč. synchronizovaného plavání v seniorské kategorii
981 000 Kč

Úhrada neinvestičních výdajů spojených s celoroční přípravou a účastí na soutěžích vrcholových sportovců ve vodním póle.

194 000 Kč

Zabezpečení pravidelné sportovní činnosti dospělých v plavání

22 000 Kč

Můj KLUB 2021

198 025 Kč

MLÁDEŽNICKÝ SPORT: Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže v plaveckých sportech a synchronizovaném plavání

807 000 Kč

Městská část Královo Pole

Podpora celoročního provozu sportovní organizace a sportovní činnost

20 000 Kč

Městská část Brno-sever

Brněnský tučňáček

15 000 Kč

Volnočasové aktivity dětí a mládeže

18 000 Kč

Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2021

100 000 Kč

Významné sportovní akce (Velká cena Brna 2021)

90 000 Kč

 

Podpora vrcholového kolektivního sportu v Jihomoravském kraji v roce 2021

582 000 Kč