fbpx

Povinně zveřejňované informace 2021

 

Výroční zpráva za rok 2020

Pozvánka na Valnou hromadu KPSP Kometa Brno

Usnesení Valné hromady 2021

Rozvaha za rok 2020

Výkaz zisku a ztrát za rok 2020

Přijaté dotace v roce 2021

 

Úhrada neinvestičních výdajů spojených s celoroční přípravou a účastí na soutěžích vrcholových sportovců v plaveckých sportech, vč. synchronizovaného plavání v seniorské kategorii
981 000 Kč

Úhrada neinvestičních výdajů spojených s celoroční přípravou a účastí na soutěžích vrcholových sportovců ve vodním póle.

194 000 Kč

Zabezpečení pravidelné sportovní činnosti dospělých v plavání

22 000 Kč

Můj KLUB 2021

198 025 Kč

MLÁDEŽNICKÝ SPORT: Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže v plaveckých sportech a synchronizovaném plavání

807 000 Kč

Městská část Královo Pole

Podpora celoročního provozu sportovní organizace a sportovní činnost

20 000 Kč

Městská část Brno-sever

Brněnský tučňáček

15 000 Kč

Volnočasové aktivity dětí a mládeže 

18 000 Kč

Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2021

100 000 Kč

   
   
   
   

jarní příměstský tábor brno