fbpx

Povinně zveřejňované informace 2021

 

Výroční zpráva za rok 2020

Pozvánka na Valnou hromadu KPSP Kometa Brno

Usnesení Valné hromady 2021

Rozvaha za rok 2020

Výkaz zisku a ztrát za rok 2020

Přijaté dotace v roce 2021

 

Úhrada neinvestičních výdajů spojených s celoroční přípravou a účastí na soutěžích vrcholových sportovců v plaveckých sportech, vč. synchronizovaného plavání v seniorské kategorii
981 000 Kč

Úhrada neinvestičních výdajů spojených s celoroční přípravou a účastí na soutěžích vrcholových sportovců ve vodním póle.

194 000 Kč

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

jarní příměstský tábor brno