fbpx

 

Úhrada neinvestičních výdajů spojených s celoroční přípravou a účastí na soutěžích vrcholových sportovců v plaveckých sportech, vč. synchronizovaného plavání v seniorské kategorii
1 032 000 Kč

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží mládeže v plavání, synchronizovaném plavání a ve vodním pólu mužů a dorostu vč. účasti v I. Lize. Pořádání turnajů ve vodním pólu

80 000 Kč

Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží talentované mládeže v plaveckých sportech – hoši a dívky
38 000 Kč

Pronájem plaveckých drah vč. nákupu vstupenek na plaveckých bazénech na území města Brna

166 000Kč

 Uspořádání mezinárod. závodů v plavání “Brněnský tučňáček 2020”, T: 01/2020, Brno, “Májové Brno 2020” pro mládež, T: 05/2020, Brno, “Velká cena města Brna 2020 – mezinárod. závody nejlepších plavců z celého světa v senior. kategorii, T: 11/2020, Brno

150 000 Kč  (z důvodu nekonání vráceno na MMB 103 432 Kč)

Městská část Brno-sever

Brněnský tučňáček

15 000 Kč

Podpora individuálních sportovců v Jihomoravském kraji 2019-2020 – Ingeduld

65 217 Kč (přišlo na konci roku 2019)

Můj KLUB 2020

271 700 Kč

Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže v plaveckých sportech a synchronizovaném plavání

455 000 Kč

Městská část Královo Pole

Podpora celoročního provozu sportovní organizace a sportovní činnost

40 000 Kč

 

Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2020

100 000 Kč

 Podpora vrcholového kolektivního sportu v Jihomoravském kraji v roce 2020

600 000 Kč

 Zajištění plaveckých služeb ČSPS

89 800 Kč