fbpx

Úhrada neinvestičních výdajů spojených s celoroční přípravou a účastí na soutěžích vrcholových sportovců v plaveckých sportech, vč. synchronizovaného plavání v seniorské kategorii

1 012 000 Kč

Pronájem plaveckých drah vč. nákupu vstupenek na plaveckých bazénech na území města Brna

288 000 Kč

 Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží mládeže v plavání, synchronizovaném plavání a ve vodním pólu mužů a dorostu vč. účasti v I. Lize

80 000 Kč

Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží talentované mládeže v plaveckých sportech – hoši a dívky

35 200 Kč

Uspořádání mezinárod. závodů v plavání “Brněnský tučňáček2018”, T: 01/2019, Brno, “Májové Brno 2018” pro mládež, T: 05/2019, Brno, “Velká cena města Brna 2019 – 5. kolo ČP” – mezinárod. závody nejlepších plavců z celého světa v senior. kategorii, T: 10/2018, Brno

150 000 Kč

Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže v plaveckých sportech a synchronizovaném plavání

410 000 Kč

JKULK – podpora činnosti KPSP Kometa Brno z.s. – vodní pólo – úhrada nákladů spojených se startováním na ligových a přípravných soutěžích a na nákup materiálního vybavení

450 000 Kč

MČ Brno-sever

Brněnský tučňáček

14 000 Kč

Podpora individuálních sportovců v Jihomoravském kraji 2018-2019 – Zubalíková, Ingeduld, Janíčková. Úhrada pronájmů sportovišť, startovného, cestovného, ubytování a stravného na soustředěních a závodech, nákup mater. vybavení a výživových podpůrných prostředků

97 500 Kč

 

MČ Kr. Pole

 Úhradu výdajů v souvislosti s uspořádáním plaveckých závodů Májové Brno

40 000 Kč

 Program č. VIII: Organizace sportu

283 250 Kč

Zabezpečení účasti sportovců z partnerských regionů JmK

60 000 Kč

Reprezentace jihomoravských plavců na MZ Severnoje sijanie 2017 – Chanty Mansijsk (RUS)

140 000 Kč

Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2019

150 000 Kč

Organizace sportu v ČSPS 2019

211 000 Kč