fbpx

Kraví hora

Učíme plavat děti již od předškolního věku na malém bazénku. Dítka rozdělujeme dle šikovnosti na rybičky a delfíny. V první řadě jim pomáháme překonat strach z vody. Formou her a zábavného plavání děti učíme základním plaveckým dovednostem. Velký důraz klademe na výuku kopání nohou, plavání s pomůckami a udržení těla na hladině. Ve skupině delfínků se děti již učí základy plaveckých způsobů kraul a znak. Odtud šikovné dítka přecházejí na velký 25m bazén na krajní dráhu – začátečníci. Tady se plavci naučí tři plavecké způsoby (kraul, znak, prsa). Následně si sami mohou vybrat, zda chtějí plavat až 5x týdně a účastnit se mnoha závodů. Anebo si pouze chodit zaplavat 1x týdně do kondičního plavání.

Již od 6 let si vybíráme ty nejšikovnější děti do závodního plavání B a po dosažení určité výkonnosti děti postupují do závodníků A, kde je čekají již náročnější tréninky pod vedením zkušených trenérů. Za odměnu po náročném tréninku je v areálu vířivka nebo pára pro uvolnění protažených svalů.

V listopadu pořádáme na bazénu jedny z největších závodů pro nejmenší plavce: Moravskoslezská liga nejmladšího žactva, se kterou nám pomáhají všichni nadšení rodiče a trenéři. Touto cestou bych všem rodičům chtěla poděkovat za skvělou spolupráci a podporu svých ratolestí. Velký dík patří paní ředitelce Kateřině Haškové a celému trenérskému týmu Kraví hory, bez kterých by děti nedosahovaly tak skvělých výsledků jako v posledních letech dosahují.