fbpx

Vedoucí trenér
Mgr. Josef Horký

Trenéři
Mgr. Josef Horký, Tomáš Doubrava , Jakub Říha

 

Soustředění srpen: 1 týden na kolech leden: 1 týden sjezdového lyžování v Beskydech

květen: 1 týden plaveckého soustředění

 

ZŠ Arménská je pilířem klubu již dvacet let

Plavecké třídy na Základní škole Arménská v Brně-Bohunicích jsou již dvacet  let jedním z pilířů plavecké Komety. Za tu dobu  se podařilo vytvořit velmi dobře fungující tým  z vedení Plaveckého klubu Kometa Brno, ZŠ Arménská, kvalifikovaných trenérů a učitelů, jejichž zásluhou na Arménské vyrostly desítky kvalitních mladých plavců, z nichž někteří reprezentovali Českou republiku žákovské a  juniorské kategorii (Kryštof Krejčí,Lukáš Hanák, Hana Marciánová, Petra Sedlecká, Kristýna Hrušková,  Ondřej Kelbl  a další), nebo dokonce mezi dospělými (Klára Václavíková, Jakub Tobiáš, Jakub Kočař, Monika Štěpánová, Matěj Vobořil)
Přijetí žáků do plaveckých tříd  ZŠ Arménská je podmíněno úspěchem v talentových zkouškách, při nichž uchazeči prokazují, jak zvládají plavecké styly,v tělocvičně pak  obratnost a všeobecné pohybové schopnosti.
Plavecká příprava se uskutečňuje ve školním bazénu, v plaveckém stadionu na Lužánkách a v městských lázních na Ponávce. Celkově plavou žáci 5. třídy týdně 9 hodin, šesté třídy 10 hodin a sedmé třídy 11 a půl hodiny. Žáci absolvují v 8. a  9. třídě osm tréninkových plaveckých hodin týdně jako součást povinné docházky pro všechny žáky a možnost účastnit se dalších tréninků v oddílových družstvech. Škola jim tak vychází vstříc, aby se mohli věnovat i jiným aktivitám, jako práci v různých kroužcích, jazykům, práci na počítači apod.

Možnosti sportovních tříd

Tréninky společně s mistry ČR a medailisty Mistrovství republiky

tréninky vedou profesionální kvalifikovaní  a zkušení trenéři

tréninkový rozvrh umožňuje i jiné zájmové činnosti

účast na  domácích a zahraničních závodech

úzká spolupráce trenérů ST a pedagogického sboru

výuka na ZŠ Arménská je zachována v plném rozsahu jako na kterékoli jiné základní škole

možnost rozšířené výuky  angličtiny , němčiny a informatiky

tréninkové hodiny navazují na vyučování

moderní technologie(elektronická žákovská knížka-okamžitý přehled o prospěchu studentů)

vybavenost školy (v každé třídě LCD televize)

systematickou přípravou je budovám dobrý základ pro dráhu budoucího profesionálního sportovce

výchova sportem snižuje rizika vyhledávání negativních aktivit

Kontakt:

Mgr. Josef Horký

mail: horky.josef@centrum.cz

tel 608 854 328.