fbpx

Síň slávy

Když jsme se po skončení jubilejní čtyřicáté Velké ceny ohlíželi do minulosti a přemýšleli čím vylepšit a co nového zařadit napadlo kohosi suchý výčet výsledků, počtu účastníků a překonaných rekordů doplnit prozaickým sentimentem, podívat se za kulisy a poodhalit jména trenérů, rozhodčích a funkcionářů, příp. dalších osobností, kteří byli nějakým způsobem spjati s historií největšího domácího plaveckého podniku. Bez nichž by se leckterý ročník možná ani neuskutečnil nebo by sláva a lesk byly mnohem skromnější.

Tak od roku 2009 existuje virtuální Síň slávy Velké ceny Brna v plavání, kam každoročně přibývají dvě nová jména, přičemž se zdaleka neomezujeme jejich brněnskou adresou. V dnešní uspěchané době se tak snažíme projevit základní slušnost a na ty, kteří našemu plavání prošlapávali cestičku v minulosti a jejichž práce vážíme nenechat zapomenout.

Do Síně slávy byli uvedeni:

 


 

2019

2018

Passerová

2017

 Strnad  Nalezený

2016

 Srb  Přibyl

2015

 Čamborová  Špitálník

2014

 Passer  Urban

2013

 Hlavatý  Král

2012

   prof. PhDr. Jaroslav Motyčka, DrSc.    Mgr. Ivana Felgrová

2011

   Pavel Hübel     Jiří Vognárek 

2010

   Bernard Kočař    Karel Rektořík

2009

 
 Ladislav Chajda    Milena Zachová

 

jarní příměstský tábor brno