fbpx

Pozvánka na valnou hromadu

                                                                               V Brně 16.4.2018

 

P O Z V Á N K A

na Valnou hromadu Klubu plaveckých sportů policie Kometa Brno z.s., která se uskuteční ve středu 16. května 2018 od 18.30 hod.

v Hotelu BOBYCENTRUM, Sportovní 559/2a, Brno

__________________________________________________________

Prezentace :    18.00 – 18.30 hod.

Program :  1/ Schválení programu zasedání, volba mandátové a návrhové

                       komise

2/ Zpráva o činnosti za uplynulé období

3/ Zpráva o hospodaření

4/ Zpráva Kontrolní komise

5/ Zpráva Mandátové komise

6/ Diskuse

7/ Zpráva návrhové komise, návrh – schválení usnesení

__________________________________________________________

Poznámka : – na Valnou hromadu jsou zváni zástupci jednotlivých oddílů dle

                      následujícího klíče

Oddíl

Členství v příslušném  sportovním svazu

Počet delegátů

Plavání
–  Centrum sportu

ČSPS

3

–  Sportovní gymnázium

ČSPS

3

–  Oddílové družstvo 252

ČSPS

3

–  Dálkové plavání

ČSPS

1

–  Synchronizované plavání

ČSPS

2

–  Vodní pólo

ČSVP

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– členové stávajícího výboru jsou zváni mimo delegáty oddílů

– další návrhy k projednání zasílejte na sekretariát KPSP Kometa

Brno nejpozději do 4.5.2018

 

S pozdravem

Mgr. Zdeněk Tobiáš v.r.

předseda výboru KPSP Kometa Brno

Více informací zde... Více informací zde…