fbpx

P O Z V Á N K A

na Valnou hromadu Klubu plaveckých sportů policie Kometa Brno z.s., která se uskuteční v pondělí 20. prosince 2021 od 18.30 hod.

v Restauraci U kotelny, Herčíkova 2654, 612 00 Brno-Královo Pole

Prezence : 18.00 – 18.30 hod

Program :   1/ Schválení programu zasedání, volba mandátové, návrhové a volební komise

2/ Zpráva o činnosti za uplynulé období

3/ Zpráva o hospodaření

4/ Zpráva Kontrolní komise

5/ Zpráva Mandátové komise

6/ Diskuse

7/ Zpráva návrhové komise, návrh – schválení usnesení

Poznámka : – na Valnou hromadu jsou zváni zástupci jednotlivých oddílů dle následujícího klíče

Oddíl Členství v příslušném  sportovním svazu Počet delegátů
Plavání    
–  Centrum sportu ČSPS 3
–  Sportovní gymnázium ČSPS 3
–  Oddílové družstvo ČSPS 3
–  Dálkové plavání ČSPS 1
–  Synchronizované plavání ČSPS 2
–  Vodní pólo ČSVP 2

 

– členové stávajícího výboru jsou zváni mimo delegáty oddílů

– další návrhy k projednání zasílejte na sekretariát KPSP Kometa Brno z.s. nejpozději do 10.12.2020

– proběhne dle aktuálně platných proti epidemiologických opatření v daném období (bude upřesněno)

S pozdravem

Bc. Jiří Vlček, BA v.r.

předseda výboru KPSP Kometa Brno z.s.

V Brně 17.11.2021