fbpx

Povinně zveřejňované informace 2022

Výroční zpráva za rok 2021

Pozvánka na Valnou hromadu KPSP Kometa Brno

Usnesení Valné hromady 2022

Rozvaha za rok 2021

Výkaz zisku a ztrát za rok 2021

Přijaté dotace v roce 2022

 

Vrcholový sport – plavání
1 143 000 Kč
Vrcholový sport – vodní pólo
261 000 Kč

Volnočasové aktivity dětí a mládeže 1

18 000 Kč

Volnočasové aktivity dětí a mládeže 2

18 000 Kč

Městská část Královo Pole

Městská část Brno-sever

Brněnský tučňáček 2022

15 000 Kč