fbpx

 

Síň slávy VC Brna

 

Když jsme se po skončení jubilejní čtyřicáté Velké ceny ohlíželi do minulosti a přemýšleli čím vylepšit a co nového zařadit napadlo kohosi suchý výčet výsledků, počtu účastníků a překonaných rekordů doplnit prozaickým sentimentem, podívat se za kulisy a poodhalit jména trenérů, rozhodčích a funkcionářů, příp. dalších osobností, kteří byli nějakým způsobem spjati s historií největšího domácího plaveckého podniku. Bez nichž by se leckterý ročník možná ani neuskutečnil nebo by sláva a lesk byly mnohem skromnější.

Tak od roku 2009 existuje virtuální Síň slávy Velké ceny Brna v plavání, kam každoročně přibývají dvě nová jména, přičemž se zdaleka neomezujeme jejich brněnskou adresou. V dnešní uspěchané době se tak snažíme projevit základní slušnost a na ty, kteří našemu plavání prošlapávali cestičku v minulosti a jejichž práce vážíme nenechat zapomenout.

Do Síně slávy byli uvedeni:

     

2019

   
     

2018

   
  Jaroslava Passerová  
     

2017

   
   Jaroslav Strnad  Ing. Josef Nalezený
     

2016

   
   Vladimír Srb  Petr Přikryl
     

2015

   
   Věra Čamborová  Ladislav Špitálník
     

2014

   
   Jan Passer  Urban
     

2013

   
   Ladislav Hlavatý  Král
     

2012

   
   prof. PhDr. Jaroslav Motyčka, DrSc.  Mgr. Ivana Felgrová
     

2011

   
   Pavel Hübel   Jiří Vognárek 
     

2010

   
   Bernard Kočař  Karel Rektořík
     

2009

   
 
 Ladislav Chajda  Milena Zachová