fbpx

 

Propozice 53. ročníku VC Brna

 

POŘADATEL: KPSP Kometa Brno

DATUM: 12.-13. listopadu 2022

MÍSTO: Bazén TJ Tesla Brno, Halasovo nám. 826, 638 00 BrnoLesná
Krytý bazén 25m, 6 drah, minimální hloubka 150 cm, časomíra OMEGA

PŘIHLÁŠKY: Nejpozději do 1. 11. 2022 pouze IS ČSPS. Zahraniční plavci také přes IS nebo případně na email: vcbrna@kometaplavani.cz. V přihlášce uveďte nejlepší výkon za 18 měsíců. Pořadatel si vyhrazuje právo přijmout přihlášky odpovídající výkonnosti a upravit počet rozplaveb.

ODHLÁŠKYna IS ČSPS do 10. listopadu 2022. Odhlášky po termínu je vysílající oddíl povinen uhradit. Odhláška z finále  a nenastoupení na start je zpoplatněno částkou 200 Kč.

STARTOVNÉ: 100 Kč za start v jedné disciplíně. Platba převodem na základě vystavené faktury.

CENY: Vítěz v individuálním závodě získá odměnu 1000 Kč, na 2. místě 600 a 3. místě 400 Kč.
V hlavním závodě VC Brna jsou odměny 1500 Kč, 1000 a 500 Kč. U závodu SKINS se vyhlašuje
jen vítěz, který obdrží výhru 2000 Kč.
Dle bodového ohodnocení FINA za nejlepší výkon v kategoriích muži a ženy obdrží první
závodníci 10 000 (netýká se výkonů u 50m disciplín). Překonání rekordu VC Brna je
ohodnoceno prémií 3 000 Kč. Vyplacení částky je podmíněno přítomností závodníka při
vyhlášení (platí i pro nejlepší výkony).

PRAVIDLA: Podle pravidel ČSPS. Plave se v rozplavbách s postupem do finále. Ve finále závodu 50m SKINS se plave vyřazovací metoda v poměru 6 4 2, kdy se startuje vždy v 3minutovém intervalu. V případě rovnosti času postupují plavci do dalšího kola, v případě rovnosti času ve finálovém kole si plavci rozdělí finanční prémii mezi sebou. Pořadatel si vyhrazuje právo zařadit do startovní listiny domácího plavce.

UBYTOVÁNÍ: Bude upřesněno. Účastníkům posledních ME, OH, MS, MEJ, MSJ a členům seniorské reprezentace ČR hradí ubytování pořadatel.

PROGRAM:

SOBOTA 12. 11. 2022 9:15 – ROZPLAVBY
  SOBOTA 12. 11. 2022 17:00 – FINÁLE
(Rozplavání 08:15 – 09:00)   (Rozplavání 16:00 – 16:50)
1. 200m volný způsob muži   101. 200m volný způsob
muži
2. 200m volný způsob ženy   102. 200m volný způsob
ženy
3. 50m prsa
muži   103. 50m prsa SKINS
muži
4. 50m prsa
ženy   104. 50m prsa SKINS ženy
5. 200m znak muži   105. 200m znak muži
6. 200m znak ženy   106. 200m znak ženy
7. 50m motýlek
muži   107. 50m motýlek SKINS
muži
8. 50m motýlek
ženy   108. 50m motýlek SKINS
ženy
9. 200m prsa
muži   109. 200m prsa muži
10. 200m prsa ženy   110. 200m prsa ženy
11. 50m znak
muži   111. 50m znak SKINS
muži
12. 50m znak ženy   112. 50m znak SKINS
ženy
13. 200m motýlek muži   113. 200m motýlek muži
14. 200m motýlek ženy   114.
200m motýlek ženy
15. 50m volný způsob muži   115.
50m volný způsob SKINS
muži
16. 50m volný způsob ženy   116.
50m volný způsob SKINS ženy
17. 200m polohový závod muži   117.
200m polohový závod muži
18. 200m polohový závod ženy   118.
200m polohový závod ženy
             
NEDĚLE 13. 11. 2022 9:15 – ROZPLAVBY   NEDĚLE 13. 11. 2022 15:00 – FINÁLE
(rozplavání 08:00 – 08:50)   (Rozplavání 14:00 – 14:50)
19. 400m polohový závod muži
  119.
400m polohový závod muži
20. 400m polohový závod ženy
  120.
400m polohový závod ženy
21. 100m motýlek muži   121.
100m motýlek muži
22. 100m motýlek ženy   122.
100m motýlek ženy
23. 100m prsa muži   123.
100m prsa muži
24. 100m prsa ženy   124.
100m prsa ženy
25. 100m znak muži   125.
100m znak muži
26. 100m znak ženy   126.
100m znak ženy
27. 100m volný způsob muži   127.
100m volný způsob muži
28. 100m volný způsob ženy   128.
100m volný způsob ženy
29. 100m polohový závod muži   129.
100m polohový závod muži
30. 100m polohový závod ženy   130.
100m polohový závod ženy
31. 400m volný způsob muži   131.
400m volný způsob muži
32. 400m volný způsob ženy   132.
400m volný způsob ženy
             

 

HLAVNÍ ZÁVODY:
200m volný způsob muži a ženy se plave jako hlavní závod VC Brna – Memoriál Bernarda Kočaře
200m motýlek muži se plave jako Memoriál profesora Otakara Záboje
200m polohový závod muži se plave jako Memoriál docenta MUDr. Jiřího Rouše