fbpx

 

Propozice 52. ročníku VC Brna

 

POŘADATEL: KPSP Kometa Brno

DATUM: 13. listopadu 2021

MÍSTO: Bazén TJ Tesla Brno, Halasovo nám. 826, 638 00 BrnoLesná
Krytý bazén 25m, 6 drah, minimální hloubka 150 cm, časomíra OMEGA

PŘIHLÁŠKY: Nejpozději do 5. 11. 2021 pouze On-line IS ČSPS. Zahraniční plavci na také přes IS nebo případně na email: vcbrna@kometaplavani.cz. V přihlášce uveďte nejlepší výkon za 24 měsíců. Pořadatel si vyhrazuje právo přijmout přihlášky odpovídající výkonnosti a upravit počet rozplaveb.

ODHLÁŠKYna IS ČSPS do 10. listopadu 2021. Odhlášky po termínu je vysílající oddíl povinen uhradit

ODHLÁŠKA Z FINÁLE: Odhláška z finále je zpoplatněna částkou 200Kč!

STARTOVNÉ: 100 Kč za start v jedné disciplíně při prezentaci

SYSTÉM SOUTĚŽE: Soutěž jednotlivců, plave se v rozplavbách s postupem do finále A u závodů 200m VZ. V závodě 50m SKINS se plavou rozplavby s postupem do finále 50m SKINS (vyřazovacím způsobem v poměru 6 4 2 se startuje vždy v 3 minutovém intervalu). Ostatní disciplíny se plavou přímo na čas (označeno *). Dle pravidel FINA a ČSPS.
Organizátor si vyhrazuje právo zařadit do startovní listiny domácího plavce.

KATEGORIE: open ženy, open muži

CENY: Vítěz v individuálním závodě získá odměnu 800 Kč, na 2. místě 500 Kč a 3. místě 200 Kč. V hlavním závodě VC Brna jsou odměny 1500 Kč, 1000 Kč a 500 Kč. U závodu SKINS se vyhlašuje jen vítěz, který obdrží výhru 1500 Kč. Překonání rekordu VC Brna 3 000 Kč. Dle bodového ohodnocení FINA za nejlepší výkon v kategoriích muži a ženy obdrží první závodníci 5 000 Kč (netýká se výkonů u 50m disciplín). Vyplacení částky je podmíněno přítomností závodníka při vyhlašování nejhodnotnějšího výkonu závodu.

UBYTOVÁNÍ: pořadatel nezajišťuje

PROGRAM:

SOBOTA 13. 11. 2021 9:00   SOBOTA 13. 11. 2021 16:00
(Rozplavání 08:00 – 08:50)   (Rozplavání 15:00 – 15:50)
1. 200m volný způsob muži   101. 200m volný způsob finále
muži
2. 200m volný způsob ženy   102. 200m volný způsob finále ženy
3. 50m prsa SKINS
muži   19. 100m motýlek*
muži
4. 50m prsa SKINS ženy   20. 100m motýlek* ženy
5. 200m znak* muži   103. 50m prsa SKINS finále
muži
6. 200m znak* ženy   104. 50m prsa SKINS finále ženy
7. 50m motýlek SKINS
muži   21. 100m volný způsob* muži
8. 50m motýlek SKINS ženy   22. 100m volný způsob* ženy
9. 200m prsa*
muži   111. 50m znak SKINS finále
muži
10. 200m prsa* ženy   112. 50m znak SKINS finále ženy
11. 50m znak SKINS
muži   23. 100m prsa*
muži
12. 50m znak SKINS ženy   24. 100m prsa* ženy
13. 200m motýlek* muži   107. 50m motýlek SKINS finále
muži
14. 200m motýlek* ženy   108.
50m motýlek SKINS finále ženy
15. 50m volný způsob SKINS muži   25.
100m znak*
muži
16. 50m volný způsob SKINS ženy   26.
100m znak* ženy
17. 100m polohový závod* muži   115.
50m volnýzpůsob SKINS finále
muži
18. 100m polohový závod* ženy   116.
50m volnýzpůsob SKINS finále ženy

 

HLAVNÍ ZÁVODY:
200m volný způsob muži a ženy se plave jako hlavní závod VC Brna – Memoriál Bernarda Kočaře
200m motýlek muži se plave jako Memoriál profesora Otakara Záboje
200m polohový závod muži se plave jako Memoriál docenta MUDr. Jiřího Rouše