fbpx

 

Rozpis “O ceny zakladatelů Brněnského plavání”

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ: 23. 2. 2019 Brno-Lužánky (50m)

PŘIHLÁŠKY: Závody jsou určené pouze pro Brněnské oddíly!!! Přihlášký se provádějí přes IS ČSPS nejpozději do 14. 2. 2019. Závodníci a závodnice ročníků 2005–2009 mohou startovat ve 3 disciplínách. Závodnící a závodnice ročniku 2010 ve 2 disciplínách.

ODHLÁŠKY: přes IS ČSPS do 21. 2. 2019. Odhlášky po termínu je vysílající oddíl povinnen uhradit.

STARTOVNÉ: 60 Kč za každý přijatý start uhradí vedoucí družstva během závodů.

INFORMACE: Jakub Říha, email: zakladatele@kometaplavani.cz

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

STARTUJÍ: Žáci a žačky kategorie A (roč. 2005–2006), B (roč. 2007–2008) a C (roč. 2009–2010).

ČASOVÝ POŘAD DISCIPLÍN:

Sobota 23. 2. 2019 8.35 hod
rozplavání 8.00–8.30 hod
1. 50 m volný způsob žačky C   18. 50 m motýlek žáci C
2. 50 m volný způsob žáci C   19. 100 m volný způsob žačky A
3. 200 m polohový závod žačky B   20. 100 m volný způsob žáci A
4. 200 m polohový závod žáci B   21. 100 m prsa žačky B
5. 50 m prsa žačky C   22. 100 m prsa žáci B
6. 50 m prsa žáci C   23. 100 m polohový závod žačky C
7. 100 m znak žačky A   24. 100 m polohový závod žáci C
8. 100 m znak žáci A   25. 100 m motýlek žačky A
9. 100 m motýlek žačky B   26. 100 m motýlek žáci A
10. 100 m motýlek žáci B   27. 100 m volný způsob žačky B
11. 50 m znak žačky C   28. 100 m volný způsob žáci B
12. 50 m znak žáci C   29. 200 m polohový závod žačky A
13. 100 m prsa žačky A   30. 200 m polohový závod žáci A
14. 100 m prsa žáci A     Vyhlášení vítězů všech disciplín.
15. 100 m znak žačky B     Vyhlášení nejlepších výkonů žáků a žaček kategorie A, B a C
16. 100 m znak žáci B    
17. 50 m motýlek žačky C    

CENY: Závodníci, kteří se umístí na 1.–3. místě obdrží diplom. Držitel absolutně nejhodnotnějšího výkonu v každé kategorii (podle bodovacích tabulek ČSPS) bude odměněn putovním pohárem, diplomem „Zakladatelů brněnského plavání“ a pohárem do osobního držení.