fbpx

 

O ceny zakladatelů Brněnského plavání

 

Vážení příznivci brněnského plavání, Klub plaveckých sportů policie Kometa Brno vás vítá na nejstarším plaveckém závodě na území České republiky – „O ceny zakladatelů brněnského plavání“. I. ročník těchto závodů proběhl už v roce 1937. Mladým brněnským plavcům věnoval Stříbrný věnec primář MUDr. Antonín Novotný a ti o něj závodili až do roku 1945, kdy byla tato soutěž přerušena na plných 12 let. V roce 1957 byly tyto plavecké závody pro mládež znovu obnoveny a Stříbrný věnec, jako hlavní cena, byl věnován staršímu žactvu (nejlepšímu žákovi nebo žákyni). Soutěž byla v tomto roce dále rozšířena o 3 hlavní poháry: Pohár JUDr. Otakara Vláčilíka, o který závodí starší žactvo (do dnešní doby je systém zaveden tak, že pokud Stříbrný věnec získá žák, pak Pohár žákyně a naopak), Pohár profesora Majdy určen pro mladší žáky a Pohár Karla Hnátka pro mladší žákyně. V roce 1983 byla dále soutěž rozšířena o Pohár bratří Vognárků pro starší žákyně a v r. 1995 o Pohár Jiřího Gazárka pro starší žáky. Poháry jsou putovní a na listinách vítězů můžete najít jména pozdějších úspěšných reprezentantů Československa, posléze České republiky. JUDr. Otakar Vláčilík byl jedním ze zakladatelů Československého plaveckého svazu v roce 1919 a též jeho předsedou. Prof. František Majda a Karel Hnátek se v době první republiky starali zejména o brněnskou mládež a měli zásluhu na tom, že se plavání stalo součástí tělesné výchovy na školách. Vytvořili pevnou základnu, ze které dodnes vycházejí nejenom talentovaní plavci, ale i cvičitelé a trenéři jakými byli například Jiří Gazárek nebo Milan a Jiří Vognárkovi. Vyhlašování vítězů je prováděno v každé disciplíně, ale vítězové hlavních pohárů vzejdou na základě nejlépe bodovaného výkonu v jednotlivých kategoriích. Nestačí proto pouze zvítězit, ale je zároveň důležité zaplavat kvalitní čas. Za Vaši návštěvu a přízeň brněnskému plavání děkuje pořádající klub KPSP Kometa Brno.