fbpx

 

Rozpis Moravskoslezské ligy žactva

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ: 6. listopadu 2021, bazén TJ Tesla Brno (Halasovo náměstí 826/7, 638 00, Brno)

TERMÍN PŘIHLÁŠEK: 30. října 2021 online systémem ČSPS. Neregistrované plavce přihlásí vedoucí družstva na soupisce pro počítačové zpracování na email: msligaprihlasky@seznam.cz

TERMÍN ODHLÁŠEK: 4. listopadu 2021 do 20:00 hod. na email:
msligaprihlasky@seznam.cz

INFORMACE: Mgr. Michaela Sychrová, tel.: 724 175 523, email: sychrovamichaela@seznam.cz

TECHNICKÁ USTANOVE

PŘEDPIS: Závodí se podle pravidel plavání, soutěžního řádu plavání ČSPS a ustanovení tohoto rozpisu.

STARTUJÍ: Žačky a žáci „C” (20122013); žačky a žáci „D” (20142015)

SYSTÉM SOUTĚŽE: Všechny disciplíny se plavou přímo na čas za použití poloautomatické časomíry. V soutěži bude použito pravidlo jednoho startu SW 4.1. Závodníci a závodnice mohou startovat v každém soutěžním půldnu ve dvou disciplínách a štafetě. Pořádající oddíl si vyhrazuje právo omezit počet startujících tak, aby závodní půlden nepřesáhl 3 hodiny. Pořadatel si vyhrazuje právo přednostně zařadit své závodníky a závodníky SK Kopřivnice, z. s. bez ohledu na čas.

VSTUP: Na bazén bude povolen vstup pouze závodníkům a trenérům (na 10 závodníků max. 2 trenéři). Upozorňujeme, že každý účastník závodů musí splňovat aktuální vládní nařízení v souvislosti s covid19. Přítomnost na bazénu je podmíněna správně vyplněným a odevzdaným covid seznamem dostupným v kartě soutěže. Seznam odevzdá vedoucí trenér za celý klub (včetně trenérů) před vstupem do šaten.

PREZENTACE: 6. 11. 2021 od 9:009:30 hod. v hale před šatnami, 9:309:50 hod. porada trenérů tamtéž

BAZÉN: Krytý bazén 25 m / 6 drah, obrátky hladké.

HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY: Plavecké oddíly a kluby startují na vlastní náklady. Startovné 60 Kč za každý přijatý start uhradí vedoucí družstva při prezentaci.

CENY: První tři závodníci v disciplíně obdrží medaili. Všichni účastníci dostanou pamětní diplom.
Výsledky budou vyhlašovány po ročnících (2012 2013 2014 2015). Držitel největšího počtu bodů v každé kategorii bude na konci závodů odměněn pohárem města Brna.

PROGRAM DISCIPLÍN:

Sobota 6. 11. 2021 v 10:00 hod. Sobota 6. 11. 2021
Rozplavání 9:009:50 hod. Rozplavání bude začínat 6090 min po skončení dopoledního programu
1. 50 znak žáci C 10. 50 prsa žačky C
2. 50 znak žačky C 11. 50 prsa žáci C
3. 25 prsa žáci D 12. 25 motýlek žačky D
4. 25 prsa žačky D 13. 25 motýlek žáci D
5. 50 motýlek žáci C 14. 50 volný způsob žačky C
6. 50 motýlek žačky C 15. 50 volný způsob žáci C
7. 25 kraul žáci D 16. 25 znak žačky D
8. 25 kraul žačky D 17. 25 znak žáci D
9. 2×50 + 2×25 VZ žáci C50, D25* 18. 2×50 + 2×25 VZ žačky C50, D25*
       
      *Štafety se plavou 50252550 m volný způsob, kategorie CDDC