fbpx

Stornovací podmínky

Pokud se Vaše dítě nebude moci ze závažných zdravotních důvodů od září účastnit výuky plavání SKP Kometa, platí, že při odhlášení do 29.srpna Vám bude vrácena Vaše platba v plné výši po odečtení manipulačního poplatku 100,- Kč.

Při pozdějším odhlášení Vám bude stržen stornovací poplatek 10% z částky zbývající do konce školního roku (minimálně 50,- Kč) a 100,- Kč (manipulační poplatek).

Při předčasném ukončení výuky ze závažných zdravotních důvodů během školního roku vracíme poměrnou část kurzovného od data následujícího měsíce písemného nahlášení ukončení docházky a vrácení průkazky opravňující ke vstupu do bazénu. Peníze zasíláme zpět na účet ze kterého peníze přišly.

Peníze za zameškané hodiny se nevrací a náhrady nejsou možné díky vytížené kapacitě bazénu. Bohužel, omlouvat zpětně NELZE!

 

Odhlášení proveďte vyplněním a odesláním formuláře UKONČENÍ KURZU, je potřeba přiložit oskenované potvrzení od lékaře.

Plavání Bazénky, Všechna práva vyhrazena, 2021