fbpx

Bernard KOČAŘ (nar. 1937 zemř. 2011)

Je neodmyslitelně spjat s Velkou cena Brna jako houževnatý organizátor a neúnavný brněnský patriot, v posledních nejméně dvaceti ročnících jako její faktický ředitel, i když formálně uváděn až v posledních letech.

Absolvent brněnské konzervatoře přes nelibost rodičů (otec vyhlášený učitel zpěvu, matka divadelní garderobiérka) pověsil lesní roh na hřebík a počátkem šedesátých let minu-lého století se přidal k trenérské ekipě (Hübel, Kristen, Řebíčková-Helešicová, Kocourek, Vaněk, Klímová, Šanda), která pod vedením prof. Oty Záboje psala pěknou řádku roků his-torii brněnského plavání. Získával první trenérské zkušenosti a díky poctivému přístupu a pracovitosti – nejednou přecházející v až cholerický zápal – i zasloužené úspěchy. Význam-nou měrou se zasloužil o vznik střediska vrcholového sportu MV v Brně, šéftrenérem jeho plaveckého oddílu byl téměř tři desítky let, u kormidla československé mužské plavecké re-prezentace stál víc jak tři olympijské cykly.

Jeho rukama prošlo několik generací brněnských plavců i základní vojenskou službu sloužících přespolních borců, československých rekordmanů a reprezentantů. Namátkou li-bereckým Řezníčkem, šternberským Vyjídákem a košickým Andrejem Fabišíkem počínaje, přes domácí odchovance a odchovankyně Tomáše Srkalu, Luboše Chalupu, Libora Jašku, Hanku Raclovou, Renatu Smejkalovou a Lenku Markovou až nejlepšími a nejúspěšnějšími – Lubošem Špišákem, Vildou Jirůškem, Jarmilem Proňkem, Petrem Kladivou, Liborem Pohun-kem a Milošem Lukáškem – konče.

Za přínos brněnskému sportovnímu hnutí přijal z rukou primátora v roce 2007 cenu “Fair Play”.